Ucrania

El tiempo Zhitomirskaya, Ucrania

Zhytomyr